Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Výše uvedené tvrzení je léty ověřené a platné pro celou řadu disciplín. Nejinak je tomu při přípravě otvorů a následném osazení oken. Bohužel je realitou, že připravenost otvorů pro okna a dveře na stavbách u nás bývá velmi různorodá. Pokud je otvor nepravidelný, materiály ve špatném stavu, tak následná kvalitní montáž je časově nárošnější, někdy i téměř nemožná, nebo dochází alespoň z části k ústupkům v kvalitě provedení. S tím jsou spojenné i vyšší náklady.

 

Velikost otvoru

Velikost pro okna a dveře nebo volba velikosti oken a dveří do daného otvoru musí vždy respektovat prostor potřebný pro následné zateplení v ostění, nadpraží a parapetu. Tloušťka izolace ostění expandovaným polystyrénem (EPS) by měla být alespoň 3cm, dle možností detailu stavby. Pokud to lze, měly by být  okna a balkonové dveře zabudovány do stavby před provedením zateplovacího systému (ETICS). V opačném případě je v praxi obtížné zajistit dostatešnou tloušťku izolace přes rám oken a kvalitu utěsnění připojovací spáry mezi rámem a ETICS. Obzvláště v případech, kdy nebylo původní okno zabudováno svisle apod.

 

Příprava a velikost připojovací spáry

Otvor musí umožnit funkční provedení připojovací spáry. V praxi to znamená, že otvor musí mít dostatečnou velikost, tvar a materiály ostění musí být v takovém stavu, aby se do nich dalo okno mechanicky upevnit a vzniklá spára dotěsnit. Obecně je doporučena minimální spára šíře 1cm. Spára o šíři 3cm a více snižuje pevnost mechanické fixace prvku, zpravidla zhoršuje zvukovou izolaci spáry a zvyšuje finanční náklady na utěsnění a začištění otvoru.

 

Šířka připojovací spáry při dovolené přetvořitelnosti tmelu 25%

  

Šířka připojovací spáry při použití komprimačních pásek

 

 

Přesnost stavebního otvoru

1 - rozměr otvoru | 1a - mezní odchylka stavebního otvoru (tabulka č. 1) | 2 - vztažná délka | 2a - tolerance rovinnosti (tabulka č. 2) | 3 - vztažná délka | 3a - tolerance svislosti a vodorovnosti (tabulka č. 3)  

 

 

Tolerance růzměrů stavebních otvorů (č. 1)

Jmenovité rozměry stavebního otvoru [m]

do 1 m

od 1 m do 3 m

od 3 m do 6 m

 

Mezní odchylka (mm)

Stavební otvor s neupraveným povrchem 

± 10

± 12

± 16

Stavební otvor s upraveným povrchem 

± 8

± 10

± 12

 

 

Rovinnost, svislost a vodorovnost podladů

Ne vždy jsou stěny otvoru opravdu připravené a rovné. Povrch by měl být rovinný s minimálníma odchylkami. Přečnívající materiál na povrchu je potřeba odstranit, vpadlé nerovnosti doplnit. Vždy je třeba dbát na to, aby povrch byl únosný a neobsahoval volné částice a uvolňující se vrstvy.

 

Tolerance rovinnosti (č. 2)

Vztažný rozměr [m]

do 0,1 m

do 1 m

do 4 m

do 10 m

 

Tolerance (mm)

Stavební otvor s neupraveným povrchem 

5

10

15

25

Stavební otvor s upraveným povrchem 

3

5

10

20

 

Tolerance svislosti a vodorovnosti (č.3)

Vztažný rozměr [m]

do 0,5 m

od 0,5 m do 1 m

od 1 m do 3 m

od 3 m do 6 m

 

Tolerance [mm]

Odklon hrany 

3

6

8

12

 

 

Pravoúhlost otvoru

Před montáží okna jakékoliv velikosti je potřeba zajistit pravoúhlost otvoru. Limitní tolerance rozdílnosti úhlopříček otvoru jsou uvedeny níže. 

Vztažný rozměr [m]

větší z rozměrů a b

do 1 m

od 1 m do 3 m

od 3 m do 6 m

 

Tolerance [mm] = |c-c‘|

Rozdíl úhlopříček 

6

8

12

 

 

Přehled běžných podkladů 

 

 

Čistota a únosnost podkladu

Ostění tvoří podklad budoucí připojovací spáry. Proto je nutné, aby byl únosný bez prachu, nečistot a napadení plísněmi nebo houbami. Čištění podkladu se provádí ometením, oškrabáním, popřípadě omytím tlakovou vodou. V případech, kdy není povrch dostatečně pevný nebo nelze dobře vyčistit, je doporučena jeho impregnace. Pokud není známá příčina napadení povrchu plísněmi, je doporučeno zajištění vyschnutí a opatření chemickými prostředky.

 

Pevnost podkladu 

Zejména u parapetního zdiva, které bude přenášet váhu okna nebo balkónových dveří,  je potřeba zajistit jeho pevnost. Doporučená minimální pevnost je 80 kg na 1 m2. V případech, že podklad nemá potřebnou pevnost, je potřeba zpevnění a sanace. 
 
 
Vlhkost ostění

Před osazením oken je třeba také zajistit a minimalizovat vlhkost podkladů do té míry, jak je to jen možné. V případě opakovaného zvlhčování, např. díky nějaké vadě stavby v konstrukci, je nutné zajistit její opravu. Požadovaná hmotnostní vlhkost navazujících dřevěných konstrukcí:

 

  • maximálně 16% podle ČSN EN 14220 u  vnějších oken a dveří
  • 9 až 14% podle ČSN 74 6101
TOPlist