Zeptejte se na cokoliv

ošetření připojovací spáry fólií

Jaroslav Kanta | 30. 1 2017 | UTĚSNĚNÍ OKEN / UTESNENIE OKIEN

Vážení, dovoluji si Vám položit následující otázku: Je nutné při výměně oken ošetřit připojovací spáry osazení parotěsnících (na straně interiéru) nebo paropropustných fólií (na straně exteriéru) na spáry mezi okny a stavebním otvorem, které v tomto místě zajistí splnění požadavků ČSN 730540? Zhotovitel na můj dotaz ohledně požadavku montáže oken dle ČSN sdělil, že ČSN 730540 není závazná, jde prý pouze o doporučení. Paropropustné a parotěsnící fólie nejsou v našem případě zapotřebí vzhledem ke skutečnosti, že následně (cca za 2 - týdny)  se provede zateplení fasády, kdy zhotovitel zateplení u oken provede montáž APU lišty. Podmínky programu Nová zelená úsporám to prý také nevyžadují. Nicméně pokud  to budu požadovat tak bude nutné podepsat dodatek ke smlouvě s tím, že dodatečné náklady na tuto pásku budou činit cca 14 tisíc.  Vzhledem k montáži APU lišt v úvahu prý připadá pouze aplikace parotěsnících folií na straně interiéru. Prosím o Vaše laskavé vyjádření, zda je nutné ošetřit připojovací spáry uvedenými fóliemi, nebo alespoň aplikace fólie na straně interiéru. Děkuji za Vaše odborné vyjádření. S pozdravem Jaroslav Kanta

Odpověď:

Dobrý den,

věc se má takto. Normy u nás nejsou obecně závazné, a platí toto. Právní rámec technické normalizace stanoví zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon byl mnohokrát novelizován. Stanoví práva a povinnosti související s tvorbou a vydáváním českých technických norem. Tento zákon stanovil, že technické normy nejsou samy o sobě právně závazné, jejich právní závaznost však může stanovit právní předpis. Ústředním orgánem státní správy je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zákon rovněž zakázal rozmnožování a rozšiřování českých norem nebo jejich částí bez souhlasu vydavatele.

Konkrétně norma ČSN 73 05 40 závazná je, vysvětlení např. ZDE: http://www.unmz.cz/urad/unmz-vydava-zmenu-z1-csn-73-0540-2-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky-vydani-oznameno-ve-vestniku-c-4-2012-

Nicméně výše uvedená norma je tzv. projektová, kterou se řídí zejména projektanti. Montáže oken a dveří se týká ČSN 74 60 77. Ta přímo závazná není, pokud ji nějaká ze smluvních stran neučiní součástí smlouvy. 

Za montáž oken a jejich funkčnost po zabudování nese odpovědnost dodavatel oken, nikoliv firma provádějící ETICS. Proto bych nedoporučoval se spoléhat na to, že fasádní firma zajistí trvalou vodotěsnost spáry.

TOPlist