Obrázky slouží jako náhledy jednotlivých konstrukčních řešení. Pro podrobnosti klikněte vždy na konkrétní odkaz. Dále zde můžete nalézt u části detailů tepelně technické výpočty, které dokládají funkčnost detailů a plnění požadavků ČSN 73 05 40-2. 

 

REKONSTRUKCE - PANELOVÝ DŮM - UMÍSTĚNÍ OKNA NA STŘED IZOLACE

rekonstrukce - panelový dům - umístění otvorové výplně na střed tepelné izolace - ostění

 

OSTĚNÍ    

NADPRAŽÍ   

PARAPET    

REKONSTRUCE - ZDĚNÁ STAVBA - OKNO NA STŘED OSTĚNÍ

rekonstrukce - zděná stavba - umístění okna na střed ostění - ostění

 

OSTĚNÍ   

NADPRAŽÍ   

PARAPET   

VÝPOČET    

REKONSTRUKCE - ZDĚNÁ STAVBA - OKNO DO LÍCE PŮVODNÍ FASÁDY

rekonstrukce - zděná stavba - umístění okna do líce původní fasády - ostění

 

OSTĚNÍ   

NADPRAŽÍ   

PARAPET   

VÝPOČET    

REKONSTRUKCE – ZDĚNÁ STAVBA – OSAZENÍ ŠPALETOVÉHO OKNA

rekonstrukce - zděná stavba - osazení špaletového okna - ostění

 

OSTĚNÍ   

NADPRAŽÍ    

PARAPET    

NOVOSTAVBA - ZDĚNÁ KONSTRUKCE - OKNO TÉMĚŘ NA STŘED OSTĚNÍ

novostavba - zděná stavba - umístění okna do prostoru zateplené drážky tvarovky - ostění

 

OSTĚNÍ   

NADPRAŽÍ    

PARAPET   

VÝPOČET    

NOVOSTAVBA - ZDĚNÁ STAVBA Z PÓROBETONU - OKNO NA STŘED OSTĚNÍ

novostavba - zděná stavba z pórobetonu - umístění okna na střed ostění - ostění

 

OSTĚNÍ   

NADPRAŽÍ    

PARAPET   

VÝPOČET    

NOVOSTAVBA - ZDĚNÁ STAVBA - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ - OKNO NA STŘED OSTĚNÍ

novostavba - zděná stavba - systém ztraceného bednění - umístění okna na střed ostění - ostění

 

OSTĚNÍ   

NADPRAŽÍ    

PARAPET   

VÝPOČET    

NOVOSTAVBA - ZDĚNÁ STAVBA - OKNO V PROSTORU TEPELNÉ IZOLACE (do 90 mm)

novostavba - zděná stavba - umístění otvorové výplně do prostoru tepelné izolace obvodové konstrukce - ostění

 

OSTĚNÍ   

NADPRAŽÍ    

PARAPET   

VÝPOČET   

3 VARIANTY OSAZENÍ     

NOVOSTAVBA - ZDIVO - OKNO V PROSTORU TEPELNÉ IZOLACE (150 mm)

novostavba - zděná stavba - okno v prostoru tepelné izolace (vyložení až 150 mm) - okenní ostění

 

OSTĚNÍ   

NADPRAŽÍ    

PARAPET   

VÝPOČET    

NOVOSTAVBA - ZDĚNÁ STAVBA - OKNO V PROSTORU TEPELNÉ IZOLACE (vyložení 120 až 200 mm)

předsazená montáž okna - ostění - typ 3 profil 120 mm

 

120 - OSTĚNÍ   

120 - PARAPET   

140 - OSTĚNÍ    

140 - PARAPET   

160 - OSTĚNÍ   

160 - PARAPET   

180 - OSTĚNÍ    

180 - PARAPET   

200 - OSTĚNÍ    

200 - PARAPET    

NOVOSTAVBA - PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ - VCHODOVÉ DVEŘE

novostavba - zděná stavba - umístění otvorové výplně do prostoru tepelné izolace obvodové konstrukce - vchodové dveře

 

DETAIL PRAHU    

NOVOSTAVBA - PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ - POSUVNÉ DVEŘE

novostavba - zděná stavba - umístění otvorové výplně do prostoru tepelné izolace obvodové konstrukce - posuvné dveře

 

DETAIL PRAHU    

NOVOSTAVBA - DŘEVOSTAVBA - OKNO V PROSTORU TEPELNÉ IZOLACE

novostavba - dřevostavba - okno vykonzolované do prostoru tepelné izolace - ostění

 

OSTĚNÍ   

NADPRAŽÍ    

PARAPET   

VÝPOČET    

NOVOSTAVBA - MASIVNÍ DŘEVOSTAVBA - UMÍSTĚNÍ OKNA NA STŘED OSTĚNÍ

novostavba - masivní dřevostavba - osazení okna - ostění

 

OSTĚNÍ   

NADPRAŽÍ    

PARAPET    

NOVOSTAVBA - ZDĚNÁ STAVBA - OKNO VERSUS ROLETOVÁ SCHRÁNKA

novostavba - zděná stavba - okno versus roletová schránka - nadpraží

 

NENOSNÁ ROLETOVÁ SCHRÁNKA    

NOSNÁ ROLETOVÁ SCHRÁNKA    
TOPlist