Připojovací spára

Vynechaný prostor mezi rámem okna nebo vnějších dveří a navazující stavební konstrukcí. Nejedná se o trhlinu nebo škvíru, která by vznikla nedopatřením. 

Stavební otvor

Otvor ve stavební konstrukci, který je určen pro zabudování okna, balkónových dveří nebo vchodových či interiérových dveří. 

Výrobní rozměry

Stanované vnější rozměry oken a dveří pro jejich výrobu. Skutečný rozměr okna se může drobně lišit díky povoleným výrobním odchylkám, které jsou dány možnostmi zvolené výrobní technologie. 

Impregnace (penetrační nátěr)

Jedná se zpravidla o tekutý materiál, který má za úkol zkvalitnění podkladního povrchu určeného pro následnou fixaci těsnicích materiálů.

Kotvicí prvek

Tímto se označují mechanické nebo chemické kotvy, které mají za úkol trvale zafixovat ve správné poloze okna a dveře.

Tepelná izolace

Jedná se o materiály, které jsou velmi špatnými vodiči tepla a výrazně omezují jeho šíření. Nejrozšířenější materiály pro utěsnění spár okolo oken jsou polyuretanové pěny. Méně se již v praxi u montáží běžných oken využívá kamenné nebo skelné vaty. Maximální povolený součinitel tepelné vodivosti izolantů je 0,1 W/m/K. 

Těsnicí materiál

Obecně materiál, který slouží ve spáře jako izolant. Podle typu spáry, tvaru spáry a požadovaného druhu utěsnění se volí vhodné materiály ze široké nabídky na trhu.

Vzduchotěsný uzávěr spáry

Část spáry, která slouží jako trvalá zábrana, znemožňující náhodné a neřízené proudění vzduchu spárou. 

Parobrzdicí uzávěr spáry

Zóna spáry vybavená takovým materiálem, který omezuje nebo zamezí pronikání vlhkého vzduchu do připojovací spáry.   

Vodotěsný uzávěr

Zpravidla se jedná o část připojovací spáry vystavené povětrnosti. Materiály, které zde najdou uplatnění, spadají do kategorie pojistných hydroizolací.

Nosná podložka

Prvek přenášející hmotnost a síly od okna do stavební konstrukce.

Distanční položka

Prvek vymezující prostor mezi rámem okna a ostěním.

Pásová okna

Pruh oken složených ze dvou a více samostatných oken umístěných vedle sebe.

Okenní parapet

Prvek zakrývající vrchní část parapetního zdiva v interiéru nebo exteriéru a navazující na okenní rám. 

 

 

TOPlist