Předvrtání otvorů

Jelikož se většinou jedná o nové nebo repasované prvky, je příprava ve srovnání s přípravou otvoru rychlejší a snazší. Jsou v zásadě 2 způsoby. Buď jsou rámy předvrtány již z výroby nebo jsou opatřeny otvory až na stavbě. Jen první z výše uvedených variant významně redukuje nekvalitní provedení a zaručuje optimální vzdálenosti mezi otvory a vrtání otvoru kolmo k rámu. 

 
Očištění  
I když se dovezené prvky na stavbu zdají na první pohled čisté, pro nalepení těsnicích materiálů na rám otvorové výplně to nestačí. Rám je před upevněním těsnicích materiálů nejprve potřeba důkladně zbavit prachu, mastnoty a povrchové vlhkosti. K tomu slouží různé chemické čističe nanášené na čisté látky a ubrousky.
 
 
Upevnění těsnicích materiálů
Na již očištěný okenní nebo dveřní rám je možné upevnit těsnicí materiály. Těsnicí pásky a fólie jsou zpravidla vybaveny samolepkami, které se buď lepí na čelní pohledovou stranu rámu (interiérovou, exteriérovou) nebo na bok. Vlastní postup kladení těsnicích fólií a pásek se vždy řídí pokyny výrobce. Samolepicí materiály lze nalepit pouze na zcela suché podklady, bez námrazy. V případě dřevěných oken může snižovat přilnavost lepidel hrubě opracovaný rám, pokud nebyl podklad ve výrobě zcela obroušen. 
 
  

 

Upevnění kotvicích plechů

Jak pro kotvení PVC, hliníkových a dřevěných oken, tak i oken vyrobených z kombinací těchto materiálů se používají tzv. kotevní pásky (montážní plechy). Jejich upevnění se provádí způsobem, který určuje výrobce. Při fixaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo v místě kotvení k rámu k celkovému roztržení nebo poničení těsnicí fólie. Lokální proděrování fólie není na závadu. Dotěsnění prostupu je možné vhodnými opravnými prostředky. 

TOPlist