Přesnost výroby oken

Díky moderním výrobním technologiím není problém vyrábět současná okna a dveře se strojařskou přesností, na milimetr přesně. Z tohoto důvodu se tedy není nutné obávat, že by se rozměry objednaných prvků měly nějakým podstatným způsobem lišit od rozměrů a tvarů udaných ve smlouvě, výrobní dokumentaci apod. Jiná však může být situace na stavbě, kdy je potřeba okno nebo balkónové dveře zabudovat, a to takovým způsobem, aby prvky zůstaly otvíratelné, těsné vůči pronikání vzduchu a vody. Navíc ani okno, které sice funguje, ale je vychýlené ze svislé osy natolik, že se křídlo při otevření stále samo otvírá nebo zavírá, určitě nikoho nepotěší. 

Povolené tolerance po zabudování

Níže jsou udány přesně daná pravidla, která tyto tolerance při zabudování oken a dveří do stavby jasně vymezují. 

  • Maximálně přípustný průhyb profilu rámu vůči podélné ose zabudovaného výrobku je 3 mm pro délku a šířku do 2000 mm včetně a 5 mm pro délku a šířku nad 2000 mm.  
  • Tolerance se netýká průhybu profilů rámové konstrukce, vznikající vlivem teplotní roztažnosti profilů. Okno ale musí zůstat stále 100% funkční. 
  • Maximálně přípustná odchylka svislosti a vodorovnosti rámu je 2 mm/m do délky profilu 3000 mm, maximálně však 3 mm. U pásových oken se tolerance vztahují na jednotlivé okenní rámy.  
  • Maximálně přípustný rozdíl délek úhlopříček je 3 mm pro okna a dveře do šířky 1500 mm a výšky 2200 mm. Pro prvky od šířky 1500 mm a výšky nad 2200 mm až do 3000 mm je přípustný rozdíl úhlopříček 5 mm.
TOPlist