Otvor a velikost připojovací spáry

Otvor musí umožnit funkční provedení připojovací spáry. V praxi to znamená, že otvor musí mít dostatečnou velikost, tvar a kvalitu povrchu, aby se do nich dalo okno mechanicky upevnit a vzniklá spára dotěsnit. Doporučená minimální šíře spáry je 1cm a maximální šíře 4 cm. Přičemž platí, že v projektové dokumentaci musí být jasně uvedena minimální a maximální šířka připojovací spáry. 

 

Přesnost stavebního otvoru

b - šířka otvoru | h - výška otvoru | 1a - mezní odchylka stavebního otvoru (tabulka č. 1) | 2 - vztažná délka | 2a - tolerance rovinnosti (tabulka č. 2) | 3 - vztažná délka | 3a - tolerance svislosti a vodorovnosti (tabulka č. 3)  

 

 

Mezní odchylky pro rozměry otvoru (č. 1)

Jmenovité rozměry stavebního otvoru [m]

do 1 m

od 1 m do 3 m

od 3 m do 6 m

 

Mezní odchylka (mm)

Stavební otvor s neupraveným povrchem 

± 10

± 12

± 16

Stavební otvor s upraveným povrchem 

± 8

± 10

± 12

 

 

Rovinnost, svislost a vodorovnost podladů

Ne vždy jsou stěny otvoru opravdu připravené a rovné. Povrch by měl být rovinný s minimálníma odchylkami. Přečnívající materiál na povrchu je potřeba odstranit, vpadlé nerovnosti doplnit. Vždy je třeba dbát na to, aby povrch byl únosný a neobsahoval volné částice a uvolňující se vrstvy.

 

Tolerance rovinnosti ostění (č. 2)

Vztažný rozměr [m]

do 0,1 m

do 1 m

do 4 m

do 10 m

 

Tolerance (mm)

Stavební otvor s neupraveným povrchem 

5

10

15

25

Stavební otvor s upraveným povrchem 

3

5

10

20

 

Tolerance svislosti a vodorovnosti (č.3)

Vztažný rozměr [m]

do 0,5 m

od 0,5 m do 1 m

od 1 m do 3 m

od 3 m do 6 m

 

Tolerance [mm]

Odklon hrany 

3

6

8

12

 

 

Pravoúhlost otvoru

Před montáží okna jakékoliv velikosti je potřeba zajistit pravoúhlost otvoru. Limitní tolerance rozdílnosti úhlopříček otvoru jsou uvedeny níže. 

Vztažný rozměr [m]

větší z rozměrů a b

do 1 m

od 1 m do 3 m

od 3 m do 6 m

 

Tolerance [mm] = |c-c‘|

Rozdíl úhlopříček 

6

8

12

 

 

Čistota a únosnost podkladu

Ostění tvoří podklad budoucí připojovací spáry. Proto je nutné, aby byl únosný bez prachu, nečistot a napadení plísněmi nebo houbami. Čištění podkladu se provádí ometením, oškrabáním, popřípadě omytím tlakovou vodou. V případech, kdy není povrch dostatečně pevný nebo nelze dobře vyčistit, je doporučena jeho impregnace. Pokud není známá příčina napadení povrchu plísněmi, je doporučeno zajištění vyschnutí a opatření chemickými prostředky. Zejména u parapetního zdiva, které bude přenášet váhu okna nebo balkónových dveří,  je potřeba zajistit jeho pevnost. Doporučená minimální pevnost je 80 kg na 1 m2. V případech, že podklad nemá potřebnou pevnost, je potřeba zpevnění a sanace. 

 
 

Vlhkost ostění

Před osazením oken je třeba také zajistit a minimalizovat vlhkost podkladů do té míry, jak je to jen možné. V případě opakovaného zvlhčování, např. díky nějaké vadě stavby v konstrukci, je nutné zajistit její opravu. Požadovaná hmotnostní vlhkost navazujících dřevěných konstrukcí: 

  • maximálně 16% podle ČSN EN 14220 u  vnějších oken a dveří

  • 9 až 14% podle ČSN 74 6101

TOPlist