Polyuretanová pěna ani kamenná nebo skelná vata nejsou fixační prostředky

Mechanická fixace okna či balkónových dveří je nedílnou součástí montáže oken. Okna vlepovaná do stavby pouze pomocí PUR pěny nejsou přípustná! Kotevní prvky jsou namáhány tahovým i smykovým namáháním při otvírání okna a zároveň nárazy větru po celou dobu funkce otvorové výplně.    

 

Pevnost kotev

Kotvení oken a balkónových dveří musí zajistit přenos sil tak, aby v nich nevznikly deformace, které by ohrozily jejich stabilitu a byly příčinou jejich porušení. Kotvení zajišťuje přenesení celkového zatížení oken a balkonových dveří do nosné části navazující konstrukce. Ohýbání kotevních prvků při běžném provozním zatížení není přípustné.   

 

Dostatečná hloubka kotvení

Kotvení musí zajistit přenesení užitného zatížení oken a balkónových dveří do nosné části navazující konstrukce. Toto je možné při:  

  • použití vhodných kotevních prvků
  • dodržení předepsaných aplikačních postupů výrobců a řádného počtu kotev
  • dodržení hloubky uložení kotev
  • dostatečně únosném a celistvém podkladu / ostění 

Při umístění oken a balkónových dveří nad neúnosnými vrstvami navazující konstrukce (izolační materiály zateplovacích systémů) mohou speciální rektifikované (nastavitelné) kotvy, na spodní straně rámu, zajišťovat přenos hmotnosti výplní otvorů. 

 

Umožnění dilatace

Ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na okno a jeho následnou deformaci. Zcela pevná fixace („natvrdo“) obdélníkového okna je doporučená pouze na 1 ze 4 stran rámu. Na zbývajících stranách oken je potřeba použít kotevní prvky, které umožní dilataci prvku. Pouze spodní vodorovná část rámu okna a balkónových dveří nedilatuje svisle, ostatní části rámu dilatují ve všech směrech v rovině okna či balkónových dveří.

 

Umístění kotevních prvků

Obvyklé rozmístění kotev po obvodu rámu otvorové výplně je uvedeno na schématech níže. Pokud nelze kotvení rámů umístit v předepsaných vzdálenostech (např. v oblasti roletových skříní), je potřeba zajisti dostatečné vyztužení příslušné části rámu. Stejná pravidla a rozteče platí pro spoje sestav oken a balkónových dveří. Pokud to ukotvení prvku umožňuje, je velmi vhodné vyvarovat je provrtávání okenních rámů na spodní straně nebo vrtat alespoň mimo část funkční spáry, která slouží k odvodu zatečené dešťové vody vně konstrukce. V případě, že toto není možné, je nutné aplikovaný šbour a jeho hlavu důkladně utěsnit, proti zatékání vody do profilu. Je nutné zohlednit vhodnost materiálu obvodové stěny, hloubku zavrtání, průměr šroubu, vzdálenost od hrany/okraje, volnou délku šroubu (šířku připojovací spáry). 

 
Legenda
A - rozteč kotev: kovové okno max. 800mm | dřevěné okno max. 800mm | plastové okno max. 700mm
E - vzdálenost od vnitřního rohu rámu, sloupku nebo příček: cca 150 mm | cca 250mm u probarvených PVC oken 

 

Povrchová úprava

Všechny kotvicí prvky musí být opatřeny na povrchu protikorozní ochranou, která by měla mít životnost jako deklarovaná životnost oken a balkónových dveří. V případě, že se jedná o kotvení prvků v agresivním chemickém prostředí, potravinářském průmyslu nebo všude tam, kde je předpokládaná dlouhodobá relativní vlhkost vzduchu nad 60%, je nutné použít nerezové upevňovací prvky.  

TOPlist