Provedení pásových oken 

 • Jednotlivé rámy umístěné vodorovně jsou kotveny nahoře a dole a svislé prvky musí být staticky dimenzovány na zatížení na ně působící.
 • Rámy umístěné nad sebou jsou kotveny pouze na bocích a kotvení musí být navrženo na přenesení zatížení od vlastní váhy. Vodorovné profily musí být dimenzovány na zatížení na ně působící.
 • Dilatační spára jednotlivých rámů pásové okenní konstrukce musí být provedena tak, aby byla zajištěna vzduchotěsnost, vodotěsnost vnějšího uzávěru a tepelná izolace. Zároveň musí být provedena tak, aby umožňovala dilataci konstrukcí.
 • Vzduchotěsnost a vodotěsnost spáry musí být zajištěna po celé její délce a po celou dobu životnosti konstrukce. 

Parapety

 • Vnější parapety musí být namontovány tak, aby byl zajištěn odvod srážkové vody před líc fasády a bylo zamezeno zatékání do stavební konstrukce.
 • Vnější parapety se obvykle vyrábějí z hliníkových nebo plastových profilů v různých šířkách, případně se vyrábějí klempířsky z plechu.
 • Při použití parapetů z titanzinkového nebo měděného plechu musí být zajištěna účinná separace pro zamezení elektrochemické koroze. Titanzinkový plech musí být separován od vápenných nebo cementových stavebních hmot a je potřeba zajištit odvětrání vlhkosti pod parapetem.
 • Přesah parapetu před líc vnější hrany fasády musí být minimálně 30 mm a doporučený sklon parapetu směrem od okna >3°. Sklon parapetu musí být volen tak, aby nebyla omezena případná tepelná izolace pod parapetem.
 • Ukončení parapetu na bocích do ostění musí být provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody a  k poruchám omítky vlivem tepelné roztažnosti materiálu parapetu.
 • Napojení parapetu k oknu musí být provedeno tak, aby byla bezpečně odvedena voda z funkční a zasklívací spáry okna na parapet.
 • Výška podkladního profilu okenního rámu musí být zvolena tak, aby mohla být pod parapetem provedena tepelná izolace o dostatečné tloušťce.
TOPlist